Polityka Prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b RODO z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Niemcy

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Niemcy

Newsletter rozsyłany e-mailem i reklama przesyłana pocztą

Reklama rozsyłana e-mailem bez rejestracji na builetyn i przysługujące Państwu prawo sprzeciwu
Państwa adres mailowy, który otrzymujemy w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, używamy na podstawie § 7 Abs.3 UWG wyłącznie do bezpośredniej reklamy w formie newslettera dla własnych towarów lub usług podobnych do tych zamówionych przez Państwa, o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów, które są głównie uzasadnione w kontekście wyważenia interesów, w promocyjnym podejściu naszych klientów zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. F RODO.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama przesyłana pocztą i przysługujące Państwu prawo sprzeciwu
Zastrzegamy sobie ponadto prawo do użycia Państwa imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego do własnych celów reklamowych, np. w celu wysyłania pocztą ofert handlowych i informacji o naszych produktach. Służy to zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na wysyłaniu reklam do klientów.

Reklamy przesyłane pocztą przetwarza w naszym imieniu dostawca usług, któremu przekazujemy Państwa dane. W dowolnym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Państwa danych w tych celach poprzez wysłanie wiadomości korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.

Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.
Powyższe służy Zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.
W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

Cookies i Analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.
Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™
Firefox™
Chrome™
Safari™
Opera™

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Google (Universal) Analytics z rozszerzeniem "Anonimizacja IP"
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach prowadzonej analizy ma służyć optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład wykorzystując opisane powyżej pliki cookie.

Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć ten link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

E-reklama za pośrednictwem sieci marketingowychh

Google AdWords Remarketing
Z Google AdWords korzystamy do reklamowania naszych witryn w wynikach wyszukiwania w Google oraz na stronach internetowych stron trzecich. Kiedy odwiedza się naszą witrynę, Google wykorzystuje tzw. remarketingowe pliki cookie, które automatycznie stosują pseudonimu CookieID i, w zależności od odwiedzanych przez Państwa stron, włączają reklamy dostosowane do Państwa zainteresowań. Służy to zabezpieczeniu naszego przeważającego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na optymalnym marketingu naszych stron internetowych.
Wszelkie dodatkowe przetwarzanie ma miejsce wyłącznie, gdy uzgodnią Państwo z Google, że historia przeglądania w sieci i aplikacjach może być powiązana z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta Google mogą być użyte do spersonalizowania reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli zalogują się Państwo do Google odwiedzając naszą witrynę, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania listy grup docelowych do remarketingu na wielu urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo skojarzy Państwa dane osobowe z danymi z Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google AdWords Remarketing to usługa firmy Google LLC (www.google.com). Google LLC jest spółką z siedzibą w USA posiadającą certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat obejrzeć można tutaj. Na mocy wspomnianego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm posiadających certyfikat Tarczy Prywatności.

Remarketingowy plik cookie mogą Państwo wyłączyć za pomocą tego linku. Mogą Państwo też skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

Wtyczki social media

Wtyczki wideo Youtube
Na naszych stronach internetowych treści własne (i jeśli to konieczne treści stron trzecich) scalane będą za pośrednictwem wtyczek wideo YouTube. Treści te dostarcza Google LLC (“Dostawca”). YouTube obsługiwany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

W przypadku filmów z serwisu YouTube integrowanych na naszej witrynie włącza się ustawienie rozszerzonej ochrony danych. Oznacza to, że YouTube nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych informacji pochodzących od odwiedzających witrynę, chyba że odtwarzają oni film wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, a także Państwa stosowne prawa i opcje ustawień wykorzystywane w celu ochrony Państwa prywatności znaleźć można w zapewnianych przez Google informacjach o ochronie danych: privacy notice.

Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii.

Przypomnienie o wycenie przez Trusted Shops
Jeśli wyraziłeś (aś) według § 7 ust. 3 UWG (niemiecka ustawa przeciwko nieuczciwej konkurencji) wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając dedykowany przycisk, wyślemy Twój e-mail z przypomnieniem do Trusted Shops, aby przesłać ocenę zamówienia. GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Cologne (www.trustedshops.pl), aby przypomnieć Państwu przez e-mail o możliwości wystawienia oceny. Zezwolenie to można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub bezpośrednio do Trusted Shops.

Prawo dostępu i kontaktu

Przysługuje Państwu prawo:

• wg art. 15 GDPR uzyskania informacji o Państwa przetwarzanych danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo informacji o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane są bądź zostały udostępnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do poprawy, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawie do zażalenia, pochodzeniu danych, jeśli dane nie zostały uzyskane przez nas, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i ewentualnie konkretnych informacjach dotyczących szczegółów;
• wg art. 16 GDPR żądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
• wg art. 17 GDPR żądania usunięcia będących w naszym posiadaniu Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzanie nie jest wymagane do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu spełnienia obowiązku prawnego, w celu realizacji ustawowego obowiązku, względów interesu publicznego lub w celu wykonania bądź obrony roszczeń prawnych;
• wg art. 18 GDPR żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych, jeśli przetwarzanie jest bezprawne, a Państwo odmawiają ich usunięcia, a my tych danych już nie potrzebujemy, lecz Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 GDPR wobec przetwarzania;
• wg art. 20 GDPR otrzymania Państwa danych osobowych, które Państwo nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i do odczytu maszynowego formacie lub żądania przekazania ich innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
• wg art. 7 ust. 3 GDPR odwołania Państwa udzielonej nam zgody w dowolnym czasie. Skutek powyższego jest taki, że w przyszłości nie będziemy już mieć prawa do przetwarzania danych, które stanowiły podstawę Państwa zgody i
• wg art. 77 GDPR złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można się zwrócić w tym celu do organu nadzorczego w Państwa zwykłym miejscu pobytu lub miejscu pracy lub siedzibie naszej przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania danych oraz cofania jakiejkolwiek zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt:

puzzle & play GmbH
Matthias Weiss
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt
Niemcy
Tel (w Polsce): 22 873 82 71
privacy@puzzleyou.pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.Wszystkie ceny zawierają VAT, nie zawierają kosztów przesyłki